Tosca

Boyut, şekil ve topoloji optimizasyonu (eniyilemesi) ile birlikte doğrusalsız malzeme ve geometri etkilerinin dikkate alınması ATOM2

Tosca Structure ve Tosca Fluid ürünleri ile hem yapısal hem de akış problemlerinde boyut, şekil ve topoloji eniyileme (optimizasyon) yaklaşımlarını kullanarak en ekonomik, en güvenli, en verimli, en güçlü, en hafif vb. değerlerinin, en iyisini bulmasında kullanılan çözümler sunmaktadır. Ayrıca  Abaqus/CAE ortamında çalışan ‘Tosca for Abaqus’ ile SIMULIA kullanıcıları olmayan müşteriler için özel çıkartılan ‘Tosca Optimization Pack’ ürünleri de mevcuttur.

Tosca Structure:

Yapısal optimizasyon (eniyileme), Boyut, Şekil ve Topoloji olarak 3 sınıfta değerlendirilebilir.

Boyut optimizasyonu (eniyilemesi) ile boyutlar ve kalınlık değişebilir. Tasarım ilgi alanı ve bağlantıları değişmez.

Şekil optimizasyonu (eniyilemesi) ile sadece sınırlar ve şekil değişir. Verilen bir sonlu elemanlar çözüm ağı ve düğüm noktaları hareket ettirilerek yüzey üzerindeki gerilmelerin en aza indirilmesi ile ilgili çalışmaları içerir.

Topoloji optimizasyonunda (eniyilemesinde) tasarım ilgi alanı ve bağlantıları değişir, buna ait sınırlar ve şekil değişir. Yüksek malzeme yoğunluklarına sahip elemanlar sistem içinde korunarak, bunlara kıyasla daha düşük olanlar sıfır malzeme yoğunluğuna sahip olarak kabul edilerek tasarım yeni bir yapıya ulaşılır.

Tüm bu hesaplamalar esnasında malzeme ve geometri doğrusalsızlıklarının tasarıma olan etkisi hesaplanır.

Tosca3 Tosca4

Tosca Fluid:

Özellikle parça ve sistemleri içinden akan akışlar için parametrik olmayan topoloji  optimizasyon (eniyileme) çözümleri sunar. Herhangi bir ön tasarım optimizasyonu (eniyilemesi) gerekmediği için çözüm modelinin kurulması ve sonuçların elde edilmesi çok kolaydır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.