Multiphysics

Karmaşık sistemlerin akış ve yapısal analizleri için güçlü benzetim çözümleri sunar. Modelleme, benzetim ve görselleme teknolojileri, tamamı ile 3DEXPERIENCE platformuna entegre edilmiştir;

3DEXPERIENCE Abaqus/CAE: Unsur tabanlı parametrik Abaqus/CAE ön ve son işlemcisini, 3DEXPERIENCE platformuna bağlar. Böylelikle Abaqus/CAE yazılımı 3DEXPERIENCE platformu üzerinden çalıştırılabilir.

Assembly Modeling Specialist: Çoklu mühendislik ekiplerinin birlikte çalışmasını gerektiren büyük ve karmaşık sonlu elemanlar montaj modellerinin oluşturulabilmesine imkan tanır.

Composites Simulation Engineer: Tasarımcı tarafından tanımlanan kompozit yapılara ait özelliklerin, ürünlerin yapısal bütünlüğüne problemsiz bir şekilde dahil edilebilmesini sağlar.

Fluid Mechanics Analyst: Karmaşık ürünlerin, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) tekniklerini kullanarak yüksek doğruluklarda benzetimleri gerçekleştirilir.

Mechanical Analyst: Karmaşık mühendislik problemlerinin, ileri seviye sonlu elemanlar teknikleri kullanılarak anlaşılması ve doğrulanması için gerekli çözümler sunar.

Multiscale Systems Specialist: Kullanıcılara, ileri seviye çoklu fizik ve analiz özelliklerinin hızlı bir şekilde geliştirilebilmesini sağlayan fonksiyonellikler katar.

Simulation Asset Management: 3DEXPERIENCE platformu içerisinde benzetim iş akışlarının yönetimi ile ilgilidir. Çalışmalar esnasında verim ve üretkenlik artarken, tecrübeye dayalı bilginin uygun şekilde saklanması ve tekrar kullanımı mümkündür.

Simulation Foundation: Bir sonraki tasarımlar için, önceden kazanımı yapılmış bilgi, metodoloji ve tecrübenin, tüm kullanıcılar tarafından, yeni benzetim süreçlerinde tekrardan kullanımına olanak tanır. Böylelikle tüm bu bilgi ve tecrübeler, ilgili her bir benzetim mühendisinin kullanımına açılarak, doğru veri ve tecrübe, hedef kullanıcılara taşınmış olur.

Simulation Geometry Modeler: Parametrik ve doğrudan modelleme teknikleri kullanarak geometriler oluşturan analistler için ilave çözümler içerir.

Simulation Process & Optimization: Firmanızın kullanmakta olduğu tüm analiz yazılımlarınızı, bünyesine entegre ederek, tüm bilgi ve tecrübenizin tekrardan kullanılabilir ve düzenlenebilir bir formata dönüştürür. Kullanıcılara ölçeklenebilir, tekrardan kullanılabilir ve neden-sonuç odaklı yaklaşımlar sunar.

Simulation Process Method Developer: Çeşitli benzetimler sonucu elde edilen mühendislik tecrübelerinin tüm kullanıcıların kullanıma açılması ve benzetim sonuçlarının tüm kullanıcılarla paylaşımını sağlar.

Simulation Results Analyst: Çok büyük benzetim sonuç verilerinin ektin ve verimli bir şekilde görüntülenmesi ve analizi ile ilgili çözümler sunar.

Structural Vibration Analyst: Dinamik yüklere maruz karmaşık gerçekçi yapıların ileri seviye doğrusal statik ve dinamik benzetimler yardımı ile doğrulanmasına imkan tanır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.