DARS

Kimyasal proseslerin esnek bir ortam içerisinde, etkin ve gerçekçi bir şekilde analizine imkan tanıyan metotlar sunar.

DARS Basic: Karmaşık kimyasal modellere erişimi sağlar. Geniş bir 0D reaktör modelleri ile 1D alev hesaplamaları içerir. CHEMKIN ile yapılmış sonuçlar dahil bir çok sonuçları okuyabilir ve görüntüleyebilirsiniz, akış problemleri için duyarlılık analizleri yapabilirsiniz.

DARS CFD: Karmaşık HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) uygulamaları için güçlü ve optimal kimysal çözümler sunar.  Bir çok alev ve kimyasal reaksiyon kütüphaneleri mevcuttur.

DARS LGT: LGT (Library Generation Tools) modülü ile özellikle yanma modellerine özel reaksiyon kütüphaneleri oluşturulabilir. Böylelikle türbilans reaksiyonlu akış benzetimlerinin karmaşık kimyasal olaylarla birlikte değerlendirilmelerine imkan tanır.

DARS ESM: ESM (Engine Simulation Module) özel olarak motor benzetimleri için ilave fonksiyonellik sağlar.  GT-Power gibi 1D yazılımlarla birlikte çalıştığı gibi, HCCI, SI ve CI motorları için homojen reaksiyon modelleri vardır.

dars_1