SIMULIA

“Abaqus”, ileri seviye bir sonlu elemanlar yazılımı olup %100 sonlu elemanlar üzerine odaklanmış olan SIMULIA tarafından geliştirilmektedir. SIMULIA, havacılık, savunma, otomotiv, inşaat ve genel imalat endüstrisindeki kritik uygulamalar için ürün geliştiren dünya çapındaki firmaların ana sonlu elemanlar yazılım sağlayıcısıdır.
Abaqus Sonlu Elemanlar Yazılımı, bir adet grafik arayüzü olan CAE (ön ve son işlem yazılımı) ve üç farklı çözücüden (Implicit, Explicit, CFD) oluşmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Isight, mevcut benzetim yazılımlarını, belli bir amaç doğrultusunda, iş akışlarının oluşturulması ve çalıştırılmasını sağlayan  bir yazılımdır.  Isight ve SIMULIA EE ile, ürün performansı, kalite ve güvenilirlik arttırılır, ürün ve/veya üretim masrafları,  riskler, fiziksel test süreç ve maliyetleri ile mühendislik çevrim süreleri azaltılır, belirsizlikleri netleştirilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

SIMULIA SLM, ENOVIA platformu üzerine inşa edilmiş Benzetim Yaşam Döngüsü (SLM) çözümleri ile benzetim proseslerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanımını sağlamak için paylaşılmasına, yönetilmesine ve otomasyonuna imkan sağlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

SIMULIA V6, Abaqus yazılımının, önemli yeteneklerinin V6 platformu üzerine aktarılması ile oluşturulan yeni bir üründür. Özellikle tasarımcılar ve uzman mühendisler için çözümler sunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

SIMULIA V5 ürünleri, CATIA V5 tasarım ortamından, özellikle tasarımcılar için, parça ve montaj tabanlı çeşitli benzetim çözümleri sunmakatdır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Fe-safe ürün yelpazesi ile yorulma ve dayanıklılık alanlarında her biri konularında lider yazılım çözümleri sunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Tosca Structure ve Tosca Fluid  ürünleri ile hem yapısal hem de akış problemlerinde boyut, şekil ve topoloji eniyileme (optimizasyon) yaklaşımlarını kullanarak en ekonomik, en güvenli ve en verimli benzetimler gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

3DEXPERIENCE platformu ile, benzetim uygulamaları kurumsal platforma taşınarak, kullanıcıların aynı veri tabanı içinde çok geniş benzetim uygulamalarını kullanma ve diğer kullanıcılarla paylaşma imkanı tanır. Böylelikle çok detaylı ve karmaşık benzetimlerin, bir çok mühendisi içene alacak bir ortamda en etkin ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmış olur.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Simpack, özellikle mekanik ve mekatronik sistemlere ait dinamik analizlerin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan, genel amaçlı Çoklu Cisimler Dinamiği yazılımıdır. Simpack ile, benzetimi gerçekleştirilecek sistemlere ait 3 boyutlu sanal modeller oluşturup çözülerek, söz konusu sitemlere ait kuvvetler, gerilmeler hesaplanabilir ve bu sisteme ait davranışlar sanal ortamda görsel olarak canlandırılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Simpoe-Mold,  özellikle plastik parça ve enjeksiyon kalıplara ait plastik enjeksiyon benzetimleri çözümleri sunar. Böylelikle, üretimden önce, pahallı kalıp tekrarlama maliyetlerini asgari oranlarda tutarak, üretilecek ürün kalitesini yükseltir ve söz konusu ürünlerin piyasaya en hızlı bir şekilde arzına imkan tanır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.