CD-adapco

CD-adapco firması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) problemleri için kullanıcılarına çok geniş bir yelpazede değişik ürün seçenekleri sunmaktadır.

STAR-CCM+, tasarım aşamasından son işleme kadar gerçekleşen tüm Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği işlemlerini tek bileşik bir arayüzde kullanıcıya sunmaktadır. Bu yaklaşım, tasarımı, ayrıklaştırmayı, model oluşturmayı ve çözümü kolay, kullanılabilir ve otomatik hale getirerek mühendislerin daha iyi ve daha hızlı sonuç almasını sağlar. Tek bir yazılımda çok kısa sürede çok iyi sonuçlar üretmek için, yüzey sarmalama (Surface Wrapping) ve otomatik ayrıklaştırma (hem çok yüzlü elemanlar, hem de çoğu düzgün altıyüzlü elemanlar) gibi yenilikler, model bileşenleri arasındaki “kopyala yapıştır” gibi beceriler STAR-CCM+’a ün kazandırmıştır. 2004 senesindeki ilk sürümünden itibaren, STAR-CCM+, HAD çevrelerini kendi hızlı ilerlemesiyle etkilemiştir. İleri yazılım teknolojileri ve nesne tabanlı programlama kullanılarak sıfırdan yazılmasının, kolay kullanım ve hassasiyet ile birleşimi, STAR-CCM+ yazılımını Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde tamamen yeni bir konsept haline getirmektedir.

lg_soft (1)

CD-adapco’nun çekirdek ürünü, teknolojide lider olan STAR-CD Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıdır. Yazılımın kökleri 1980’lerde adapco’nun, Computational Dynamics Ltd.’e ve STAR-CD Versiyon 1’e yapmış olduğu yatırımlara dayanmaktadır. Yıllar geçtikçe, STAR-CD ürünleri adapco’nun mühendislik servislerinin etkisi ile sürekli olarak geliştirilmiş ve bu işlem sürecinde, diğer tüm HAD yazılımlarından tasarım ortamlarına daha entegre olmuş komple çözümler sunmaktadır. En güncel sürüm olan STAR-CD V4, çokyüzlü (polyhedral) modelleme, karmaşık fiziksel modelleme yetenekleri iler birlikte, akışkan – yapısal mekanik problemleri arasındaki uygulamalar köprü oluşturmaktadır.

İçten yanmalı motor uygulamalarında, ileri seviye teknolojilere sahip hareketli-çözüm ağı sistemlerinin oluşturulması ve koşturulması işlemlerinin otomasyonunda kullanılan, STAR-CD yazılımı ile birlikte çalışan ve özel olarak geliştirilmiş ‘es-ice’ modülü mevcuttur.

Optimate, STAR-CCM+ ürünlerinin eniyileme (optimizasyon) süreçlerinde kullanımına için çeşitli algoritmalar sağlar.

STAR-Cast, STAR çözücülerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) özelliklerini kullanarak, kalıp doldurma esnasında gerçekleşen katı, sıvı ve gaz fazlarının tümünün benzetimine imkan tanır.

DARS ürünleri ile, kimyasal proseslerin esnek bir ortam içerisinde, etkin ve gerçekçi bir şekilde analizine imkan tanıyan çözümler sunmaktadır.

Lithium-ion pillerin tasarımı, performans benzetimleri ve veri analizi için özel çözümler sunar.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.