STAR-CD, es-ice

STAR-CD V4: Çok Amaçlı Kullanım ve Kontrol

Yüksek kaliteli çözüm ağı oluşturabilme yeteneği, çok kapsamlı fizik modelleri ile birlikte ileri seviye çözücü teknolojisine sahip STAR-CD V4 çok geniş bir yelpazedeki mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır. STAR-CD V4, özgün uygulamalar için kullanıcıların gerekli benzetimleri gerçekleştirme ve bu aşamalarını kontrol etme becerisi sağlar.

STAR-CD V4: Akış, Isı, Gerilme

STAR-CD V4, ileri seviye otomatik çözüm ağı teknolojisi ile üretilen tek bir çözüm ağı ortamında, hem akış hem de yapısal hesaplamalarda kullanılabilen genel amaçlı Sonlu Hacimler yazılımıdır. Çokyüzlü (polyhedral) veya altıyüzlü (hexahedral), dört yüzlü (tetrahedral)   elemanlardan oluşan kontrol hacimlere sahip sayısal çözüm ağı, akışkan-katı veya katı-katı malzeme özelliklerine sahip bölgeler olarak tanımlanabilmekte ve tek bir çözüm ortamı içinde herhangi bir enterpolasyon veya uyarlamaya gerek kalmadan mühendislik benzetimleri yapılabilmektedir. Tüm bu işlemler bilgisayarların hafızasında gerçekleştirilmekte olup, sabit diske yazdırma, sonra tekrar okuma gibi zaman alan işlemlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu yöntem eşlenik ısı transferi, gerilme analizleri, akışkan-yapı etkileşimleri, ergime ve katılaşma uygulamaları için kararlı, hızlı ve verimli çözümler sunar.

fts1 fts2

STAR-CD V4: Çokfazlı ve Çoklu Fizik

STAR-CD, mühendislik problemlerinin benzetiminde, türbülans, yanma, ısı transferi (ışınım dahil), etkileşimli akışlar ve çoklu fizik içeren kapsamlı fiziksel model seçenekleri sunar. STAR-CD V4, daha önceleri COMET yazılımında kullanılan ve bu yazılımın geliştirilmiş bir versiyonu ileri seviye Serbest Yüzey Modellemede kullanmaktadır.  STAR-CD V4 ile kavitasyon, kaynama ve yoğuşma problemlerindeki faz değişimi modellemesi başarı ile uygulanmaktadır.

STAR-CD V4: Tasarımdan Akış Hesaplarına

STAR-CD V4 tüm ana CAD yazılımlarına ait geometrik dosyaları okuyabilmektedir. Gerekmeyen ve istenmeyen geometrik detayların, temizlemesi, model tamiratı, küçük yüzeylerin kapatılması veya yüzeylerin birleştirilmesi ve yüzey/hacim çözüm ağının oluşturulması için gerekli tüm modüller STAR-CD V4 yazılımı içinde mevcuttur. STAR-CD V4 içindeki Yüzey Sarmalama (Surface Wrapping) özelliği ile, karmaşık ve büyük CAD modellerini hızlı ve otomatik olarak ‘çekerek-sararak’, deliklerin kapatılması, yüzeylerin birleştirilmesi, içeride bulunan veya üst üste geçmiş yüzeylerin kaldırılmasını sağlar.

daimler_cad

STAR-CD V4: İleri Seviye Otomatik Çözümağı

STAR-CD V4 yazılımının sahip olduğu gelişmiş otomatik çözüm ağı üretme teknolojisi ile hem çokyüzlü (polyhedral) hem de çoğunluğu altıyüzlü elemanlardan (hexahedral) oluşan kontrol hacimlere sahip sayısal çözüm ağı üretilebilmektedir. Bu çözüm ağı çok hızlı, kontrollü ve hassas bir şekilde oluşturulmaktadır. Hassas Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) benzetimleri için sayısal çözüm ağı üretmedeki en önemli sorunu duvara yakın bölge, öteleme tabakaları oluşturmaktadır. STAR-CD V4 var olan bölge içindeki tüm duvarlar için yüksek kaliteli öteleme tabakası çözüm ağı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, kullanıcı bu tabakaların yerlerini, büyüklüklerini, büyüme oranlarını ve kaç tabakadan oluşacağını kontrol edebilmektedir.

smlg1-200x200 smlg4-200x200 smlg3-200x200 smlg2-200x200

es-ice

es-ice, içten yanmalı motor sistemlerinde, ileri seviye teknolojilere sahip hareketli-çözüm ağı sistemlerinin oluşturulması ve koşturulması işlemlerinin otomasyonunda kullanılır. Özel motor konfigürasyonlarında, parametrik çözüm ağı pratik bir şekilde oluşturulabilir. es-ice, içten yanmalı motorların tümünde, doğru HAD analizlerinin hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

ice2 (1) ice2 ice3

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.