Hesaplamalı Akışkanlar

VSAERO

VSAERO, potansiyel ve sınır tabaka akışlarını entegral metotlar kullanarak çok kısa sürede çözümler elde etme imkanı tanır. Örneğin komple Boeing 727’nin 300 saniyede çözümü gibi. Akış alanlarının özellikleri, açık-gövde hız ve açık/kapalı akış çizgileri için hesaplanmaktadır. İç ve dış akışların, üniform olmayan iç akış ve gövde rotasyonları hesaplanması VSAERO yazılımını, havacılık, otomotiv ve denizcilik mühendisliği uygulama alanlarında üstün kılmaktadır. FSWAVE ve ROTOR gibi VSAERO’nun özel uygulamaları, doğrusal olmayan hidrodinamik dalgaların gemi üzerine olan etkisi ve helikopter rotor/gövde etkileşimi gibi özelliklerin, hesaplamalara dahil edilmesine imkan tanır. Ayrıca Navier-Stokes yazılımları ile bölgesel bağlantı mümkündür. VSAERO’nun diz üstü bilgisayarlardan, Cray gibi süper bilgisayarlara kadar değişik kapasitelerdeki bilgisayarlarda çalışabiliyor olması, VSAERO’nun dünya çapında yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. ‘Rutan Voyager’ ve ‘Beech Starship’ gibi hava araçları, ‘Stars’ ve ‘Strips’ yarış yatları ve ‘Sunraycer’ gibi güneş otomobilleri VSAERO kullanılarak geliştirilmiştir.

VLAERO+

VLAERO+, ses-altı ve ses-üstü uçak konfigürasyonlarının aerodinamik analizleri için geliştirilmiş bir düzlemsel girdap kafes metodudur. Kendisine ait kullanıcı ara yüzü ile VLAERO+, ön tasarım ortamları için yüklerin, kararlılık ve kontrol verilerinin çıkartılması için idealdir. VLAERO+ ile gerçekleştirilmiş binlerce benzetim sonucunda, sadece kullanım kolaylığı değil ayrıca kullanılan denklem limitleri içerisinde oldukça hassas sonuçlar vermektedir. Geometri, paralel kenarlı dörtgen kümecikleri şeklinde temsil edilmektedir. Kavis ve bükümler (kanatçık kesitleri, kanat bükümleri, kontrol yüzey sapmaları dahil) ortak aerodinamik tasarım parametreleri kullanılarak kolayca tanımlanabilir. Geometri ara değerleri, yüzey basınçları, kuvvet ve moment katsayıları, dağıtılmış yükler gibi çıktı verileri net bir şablon formatında kullanıcılara sunulmaktadır.

VLAERO4 VSAERO1

MGAERO

Aerodinamik ön tasarım hesaplamalarının MGAERO’dan daha iyi bir dostu olamaz. Kartezyen Euler yazılımı, en karmaşık konfigürasyonların hızlı bir şekilde analizine imkan tanır. Kartezyen gömülü ağlar, ağ ve otomatik bileşen arakesit oluşturmayı basitleştirir. Çok-safhalı Runge-Kutta entegrasyonu Unix ve kişisel bilgisayarlarda efektif sonuçlar sağlar. Geometriler kesitsel veri olarak oluşturulabilir, kafes örgü şeklinde bileşenler yaratılabilir veya BDM (Bilgisayar Destekli Modelleme) yazılımlarınıza IGES formatında dosyalar hazırlayabilirsiniz. Tüm bu özellikler, MGAERO girdi dosyasının geliştirilmesinde kullanılabilir. MGAERO ile hızlı bir şekilde, mevcut uçak modelleri üzerinde yeni tasarımlar oluşturarak ve yeni bileşenleri analiz ederek, tasarım sürecini ve çevrimlerini düşürebilirsiniz.

MSES/MISES

İster tek bir kanat kesiti veya çok kanatlı yüksek kaldırma sistemi veya kademelendirme için kanatçık isteyin, MSES ve MISES yazılımları tasarım gereksinimlerinizin, optimum bir konfigürasyona hızlı bir şekilde dönüştürülmesini sağlar. X-Window kullanıcı arayüzü ile çalışan iki-boyutlu; çoklu-elemanlı kanatçıkların, ses altı ve hızlarındaki akışları için MSES ve kanatçıkların ses hızı kademeleri akışları için MISES, yazılımları: hızlı geometri değişiklikleri, parametrik akış çalışmaları ve konfigürasyon geliştirme çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanılır. Her iki yazılım, aksi tasarım, zorunlu ve doğal geçiş, doğrudan ve ters etkileşimle sınır tabaka metotları sunar. Ağ oluşturma, akış eğrileri koordinat çözümleri kullanarak otomatik olarak ve ağın gelişen, ilerleyen akış alanının adaptasyonunu sağlayarak gerçekleştirilir. İdeal kanatçık tasarımınızı en uygun sürede elde etmenin daha iyi bir yolu mevcut değildir.

  MGAERO3 MSES1

NSAERO
NSAERO, tüm akış problemlerinize tek bir yazılım içerisinde cevap verebilecek çözümdür. Eğer çoklu akış kodları veri dosyaları yerine problem çözümü üzerine yoğunlaşmak isterseniz tek bir yazılım altında çözüm sunabilen NSAERO önerilir. NSAERO ile tüm akış hızları ve Reynolds değerleri, yanma, hızlı problem tanımı ve oluşturulması, esnek ve genel tanımlı sınır şartların atanması, düzenli, düzensiz ve melez ağ oluşturma, birçok türbülans ve kimyasal model seçenekleri ile tüm karmaşık uygulamalarınıza çözüm sağlar. 3 Boyutlu görüntüleme yazılımı olan OMNI3D veya TECPLOT yazılımları NSAERO ile sonuçların görüntülenmesi ve akışkan özelliklerinin değerlendirilmesi için tavsiye edilir. NSAERO, TECPLOT ve Gridgen son işlem yazılımları, hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri için ideal bir birleşim oluşturmaktadır.

USAERO

Göreceli hareket aerodinamiği, hidrodinamik benzetimler, karmaşık yapıdaki bir hava aracından çoklu harici yük ayrışması, tünel içinden geçen tren benzetimi, döner pervaneli ve serbest su yüzeyine yakın pozisyonlarda hareket eden deniz araçlarının benzetimlerinde USAERO, mühendislerin etkin bir seçimidir. USAERO’nun potansiyel akış ve sınır tabaka metotlarını zaman adımlı prosedür ile birleştirerek, kararsız yüzey basınç ve yüklere içeren hareket problemleri için hızlı ve ekonomik çözümler sağlar. USAERO, karmaşık konfigürasyonlarda, gelişigüzel hareketli sistemlerin zamana bağlı aerodinamik özelliklerini hesaplar. Zaman adımı prosedürü sayesinde sistemin kısmi hareketine müsaade eder. Potansiyel akış ve sınır tabaka metotları temelleri üzerine kurulmuş bu hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımında, her bir zaman adımı için çözümler sınır yüzeyleri üzerindeki değerleri için hesaplanır ve bu da sadece yüzeye ait çözüm ağının oluşturulması kolaylığını tanır. Gövdeye ait bileşenler kısmi olarak hareket ederken dahi çözüm ağının tekrardan oluşturulma ihtiyacı duyulmaz. USAERO’nun bu özelliklerinden dolayı, hareket eden hava araçları, uçuş pozisyonuna geçiş durumu, hava araçlarının harici yük taşıması, ani hava hareketine tepki, rotor/gövde ilişkisi, tünel içinden veya yan yana geçen tren benzetimlerine pratik çözümler sunmaktadır. FPI ve FSP gibi USAERO ile birlikte çalışan özel modüller ile 6 serbestlik dereceli olarak uçuş rotası entegrasyonu hesaplamalarında ve gemilerin serbest deniz yüzeyinde doğrusal olmayan benzetimlerde kullanılır.

USAERO1 NSAERO2

CAMRAD II

CAMRAD II, ileri seviye çoklu cisimler dinamiği, doğrusal olmayan sonlu elemanlar metodu, yapısal dinamik ve rotor aerodinamiği özelliklerini bünyesinde barındıran helikopter ve rotorlu araçlar için özel bir aeromekanik analiz yazılımıdır. Rotorlara ait, araştırma, kavramsal tasarım, detay tasarım, geliştirme gibi tüm safhalarda tasarım, test ve deneme amaçlı olarak kullanılır. CAMRAD II, performans, yük, titreşim, tepki ve kararlılık değerlerini, yüksek teknolojiye sahip, kararlı, dengeli tek bir yazılım altında geniş bir rotor problemleri uygulama alanında hesaplar. CAMRAD II, dinamik ve aerodinamik model konfigürasyonlarında esneklik sağlayabilmek amacı ile blok oluşturma yaklaşımı kullanır. Böylelikle; çoklu yük adımları (dengeleme levhası ve kontrol sistemi, geciktirme sönümleyicileri, germe/burma sistemleri, rulmansız rotorlar gibi), titreşim kontrol sistemleri (sarkaç sönümleyicileri veya etkin kontrol sistemleri), elastik miller, menteşe, sarkık, sürükleme destekleme sistemler, orantısız palalar gibi rotorlara ait gerçek geometriler modellenebilir. CAMRAD II, ileri seviye rotor aerodinamiği, etkin rotor kinematik ve dinamik (yapısal yükler, dinamik tepkimeler ve aerodinamik ve yapısal dinamik parçaları için arayüz), zamana bağlı genel problemler için güçlü analiz özellikleri sunar. Modele, tanımlanma ve değiştirilebilme esnekliğini tanıyan, kullanım kolaylığı sağlayan kabuk elemanlar kullanılır. Geniş modelleme seçenekleri ve yazılım özellikleri, çok özel rotor problemleri için esnek ve etkin bir özellik kazandırır. CAMRAD II, firmalar ve araştırma kurumları için geleceğe yönelik araştırma-geliştirme ve yeni teknolojilerin yaratılmasında, ileri açık, sağlam ve güvenli bir temel oluşturur.

SDAERO

SDAERO, potansiyel akışlarla, sınır entegral tabaka metotlarını birleştirerek, ses hızı rejimlerindeki gövde ve kanat analizlerinin dakikalar mertebesinde hesaplanmasını sağlar. Basit bir veri giriş sistemi ve OMNI3D son işlemcisine uygun veri çıkış dosya sistemine sahiptir. SDAREO yüksek hız uçuş değerlerinde, çok hızlı kaldırma, sürükleme ve ayrılma değerleri hesaplama kabiliyeti sunar. Kanat-gövde yük ve performans eniyileme AeroPointer yazılımı ile mümkündür. Ayrıca çoklu uçuş şartları için gerekli doğrusal olmayan aerodinamik yüklerin hesaplanması dakikalar mertebesindedir.

   CAMRAD2 SDAERO2