BETA CAE

BETA CAE Systems

Çeşitli, Bilgisayar Destekli Mühendislik disiplinleri için ileri seviye, gerçekçi çözüm ağı üreten, çözüm sonrası elde edilen sonuçları işleyen, bu çözüm ağı ve sonuç dosyalarının yönetimi, proses edilmesi ile ilgili çok kullanışlı ve dünyada standart olan çözümler sunmaktadır. Ayrıca çeşitli tasarım model dosyalarının ANSA yazılımına transferlerini gerçekleştiren veri dönüştürücü modülleri vardır.

ANSA: İleri seviye ve çeşitli Bilgisayar Destekli Mühendislik disiplinleri için, Bilgisayar Destekli Tasarım aşamasından, çözücüler için veri dosyası hazırlanmasına kadar tüm süreçleri kapsayan ön işlem çözümleri sunar;
-Yazılıma ait tüm özellikler ve operasyonlar tek bir entegre kullanıcı arayüzü üzerinden gerçekleştirebilme,
-Iges, step, vda-fs gibi Bilgisayar Destekli Tasarım dosyaları direkt olarak ANSA içine aktarılabilme (CATIA V4, CATIA V5, NX, Pro/ENGINEER ve JT formatları için ilave ‘CAD Data to ANSA Translators’ yazılımı gerektirir),
-Çözüm ağı oluşturma esnasındaki tüm işlemler, yapısal ve hiyerarşik bir yapıya sahip tek bir veri dosyasında saklayabilme,
-İki model arasındaki geometri, özellikleri, çözücüye özel tanımlamaları, bağlantıları v.b. farklılıkları algılayabilme,
-Efektif uygulamalar ve otomasyona yönelik özelleştirmelere olanak sağlayan programlama,
-Hızlı, kolay ve kontrollü bir şekilde kabuk ve hacim çözümağı oluşturmayı sağlayan algoritmalar,
-Parçalar arasındaki tüm geometrik, malzeme, yük, bağlantı şekillerini barındıran güçlü montaj yeteneği,
-Değişik yükleme ve sınır şartlarını oluşturulmasını sağlayan model konfigüratörü,
-NASTRAN, LS-DYNA, PAMCRASH, RADIOSS, Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, PERMAS ve ANSYS Structural yapısal benzetim çözücüleri ile, STAR-CD, STAR-CCM+, Fluent, OpenFOAM Hesaplamalı  Akışkanlar Dinamiği yazılımlarına uygun son işleme yetenekleri,
-Özellikle güvenlik ve çarpma uygulamalarına ait ilk konumlama problemleri için geliştirilmiş kinematik çözücü, karmaşık kompozit yapılardan oluşan sistemlerin modellenmesine imkan tanıyan laminasyon yapılandırma özelliği,
-Model entegrasyonu kontrolü,
-Kullanıcı dostu, çoklu çözümlere yönelik senaryo tanımlama araçları,
-Çözüm ağı üzerinde çeşitli geçişler ve esnetmelere imkan veren ‘morphing’ özelliği,
-Kesit alan analizleri, hacim doldurma analizleri ve yakıt tankı analizleri sağlayan özellikler,
-Yukarıdaki belirtilen programlama, proses otomasyonu özelliklerinin, çeşitli eniyileme (optimizasyon) yazılımları ile entegrasyonu,
ANSA yazılımının belli başlı özelliklerinden sadece bazılarıdır.

meta1

META: Çok geniş bir uygulama yelpazesine sahip Bilgisayar Destekli Mühendislik çözücüleri için geliştirilmiş son işlemci yazılımıdır.
-Yapısal ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği uygulamalarına ait çözücülerin desteklenmesi, ASCII, Universal, ASCII Patran formatlarında veri transferi,
-Esnek, özelleştirilebilen kullanıcı arayüzü üzerinden tüm son işlem operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi,
-Yüksek performanslı, etkin ve çok büyük veri dosyalarını işleyebilen 3 Boyutlu son işleme özelliği,
-ISO DAT, ASCII v.b. formatları destekleyen 2 Boyutlu grafik son işleme özelliği,
-Yüklenen çözücü sonuçlarından model üzerindeki herhangi bir nokta, alan ve hacim üzerindeki sonuçların hesaplanması,
-İleri seviye filtreleme ve sonuçların kıyaslanarak değerlendirilebilme özelliği,
-Elde edilen sonuçların, ASCII text, HTML, tif, jpg, ppm, png, bmp, PostScript, encapsulated PostScript, vrml, rgb ve gif formatları ile birlikte,  avi, mpeg ve gif canlandırma dosyalarında izleyebilme ve kaydedebilme,
-Efektif uygulamalar ve otomasyona yönelik özelleştirmelere imkan tanıyan programlama,
-Parça, montajlara ait sonuçların etkin bir biçimde değerlendirilmesini sağlayan, kamera, yakın görüntü, gezinme araçları,
-Benzetim sonuçları ile fiziksel test sonuçlarının korelasyonunu sağlayan özel entegre çözümler,
-HTML, PostScript, MS Office PowerPoint .pptx formatları destekleyen raporlama özelliği,
gibi etkin ve pratik çözümler sunar.

spdrm1

CAD Data to ANSA Translators: CATIA V4, CATIA V5, NX, PTC Creo Parametric, SolidWorks, Inventor ve ‘JT to ANSA CAD’ veri dönüştürücülerini içerir.

SPDRM: ‘Simulation, Process, Data & Resources Manager (SPDRM)’, ANSA ve META ile elde edilen çözüm ağı ve sonuçlarını işleyen bir yazılım olup,  bu model ve sonuç dosyalarının yönetimi, proses edilmesi ile ilgili çok kullanışlı ve dünyada standart olan çözümler sunmaktadır.
-Veri dosyalarına ait, yük durumu, zaman tanımı, istenen kriterlerin sağlanıp sağlanamaması, model özellikleri v.b. bilgiler ışığında veri ve iş akışı yönetimi sağlar.
-Tek bir mühendisten, çoklu sayılardaki çalışma guruplarına, bölümlere, üreticilere kadar geniş bir yelpazede iş akışı oluşturma, paralel çalışma ve iş akışı ölçeklendirebilme çözümleri oluşturur.
-Bir iş akışı oluşturulmasından sonra, bu iş akışının takip edilmesi, iyileştirilmesi, akış esnasında aksayan kısımların saptanması, aksayan aşamaların hızlandırılması, alternatif çözümlerin devreye alınması ile ilgili süreçlerin tümünü kapsayan çözümler sunar.

EPILYSIS: BETA CAE System firmasının geliştirmiş olduğu yeni sonlu elemanlar çözücüsüdür.  Bu çözücü firmanın 25 yıllık tecrübesi üzerine geliştirilmiş olup, yapısal doğrusal, dinamik, yapısal doğrusalsız mühendislik alanlarında ANSA ön işlemicisi ve META son işlemcisi ile birlikte kullanılır.

Tosca-ANSA Environment: ‘ANSA Task Manager’ üzerinden Tosca yazılımı ile bütün bir arayüz sağlanır. Bu arayüz sayesinde ANSA ile birlikte, Tosca Topology, Shape, Bead ve Sizing modülleri ile unsur tabanlı ve komutsal girdiler yapılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.