BIOVIA

BIOVIA (Accelrys)

BIOVIA (Accelrys), ileri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme modelleme ile birlikte, benzetim, laboratuvar ve kalite yönetimi  çözümleri sunarak, firma, üniversite ve araştırma-geliştirme kuruluşlarının bilim tabanlı inovasyon gerçekleştirebilecekleri bir platform sağlar. BIOVIA aşağıdaki platform ve ürünleri sunmaktadır;

BIOVIA Foundation: Laboratuvardan, üretime kadar olan tüm süreçlerde, kuruluşların piyasaya daha iyi ürünleri, daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için ortak çalışmaya açık, çok özel ve bilimsel duyarlılığa sahip bir yazılım platformudur. Bu platform;
-Uygulama servisleri,
-Geliştirme servisleri,
-Veri yönetim servisleri,
-Bilgi işlem servisleri,
-Bilimsel ve jenerik servisler sunar.

 biovia_3_4 biovia_2_1

Workflow & Automation: ‘Accelrys Enterprise Platform’ üzerine kurulu olarak çalışır ve bilimsel servislerin oluşturulması, test edilmesi ve yaygınlaştırılması için, bilimsel verilerin erişimi, analizi ve raporlanması ile ilgili otomasyon proseslerinin paylaşımını sağlar.
-İş akışları ile ilgili zaman alıcı ve hataya elverişli işlemleri en aza indirerek, bilim adamları ve mühendislerin inovasyona daha çok odaklanmalarına imkan tanır,
-Gerek duyulmayan deney ve işlemler, bilimsel verilere erişimle en asgari düzeye çekilerek maliyetler azaltılır,
-Yaygın olarak kullanılan bilimsel is akışlarının operasyonel verimliliğini yükselterek, her gün değişen ihtiyaçlara en az bilgi işlem/donanım ihtiyacı ile ulaşmamızı sağlar.

Modeling & Simulation: İleri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme modelleme ve benzetim çözümleri sunar. ‘Materials Studio’ ve ‘Discovery Studio’ olarak 2 temel yazılım mevcuttur.
-‘Materials Studio’ :  Malzeme ve kimyasalların, atomik ve moleküler yapıda, tüm özellik ve davranışlarını hesaba katarak modellenmesi ve benzetimine imkan tanıyan bir yazılımdır.  İlaç sanayinden, katalizörlere, polimerlerden, kompozitlere, metal ve alaşımlardan, piller, yakıt hücreleri ver bir çok mlzeme ‘Materials Studio’ ile modellenebilir ve içinde bulunduğu şartlar sanal ortamda oluşturulabilir.
-‘Discovery Studio’: ‘Accelrys Enterprise Platform’ üzerinde çalışan Yaşam Bilimi uygulamaları için kapsamlı bilimsel tahmin çözümleri sunan bir yazılımıdır.
biovia_3_2
-‘QSAR Workbench’:  Çok hızlı bir şekilde QSAR (Quantitative Structure–Activity Relationship) modeller oluşturup bu modelleri kullanma ve doğrulama seçenekleri sunar.Enterprise Lab Management: İhtiyaç ve standartlara uygun ürün üretimi ve bu ürünlerin ticarileştirilmesi ile ilgili hızlı bir şekilde proses geliştirme, eniyileme, doğrulama, ve ölçekleme çözümlerini içerir. Bu ürünlerin laboratuvardan, üretime kadar geçen tüm süreçlerin geliştirilmesi ve dönüştürülmesinde etkin ve verimli uygulamalar sunar.Data Management & Informatics: Değişik yerleşkelerde bulunan takımlar ve çalışanları tarafından oluşturulmuş, çoğu zaman çok büyük boyutlardaki ileri seviye biyolojik, kimyasal ve malzeme verilerinin çıkartılması, yönetilmesi, analizi ve raporlanması ile ilgili çözümleri içerir.
Environmental Health & Safety: Özellikle kimyasal malzemelerin, güvenli bir şekilde depolanma, saklama ve  yönetimi ile ilgili seçenekler sunar.  Laboratuvardan üretime kadar olan tüm safhalarda, yerel, ülkesel ve uluslararası regülasyonlar takip edilebilir ve yönetilebilir.
biovia_2_3 biovia_2_2