SIMULIA V6

SIMULIA V6 Ürünleri

Abaqus teknoloji ile DASSAULT SYSTEMES V6  platformunu birleştiren, özellikle tasarımcılar için  geliştirilmiş Sonlu Elemanlar çözümleri içermektedir.

ExSight: Uzman tasarımcıların kullanımına yönelik,  V6 platformunda geliştirilmiş ve Abaqus teknolojisini  barındıran, tasarımcıların ileri seviye ihtiyaçlarını   karşılayabilecek seçenekler sunmaktadır. Aşağıdaki temel 2 modüle sahiptir.
-ExSight Multiphysics Pack
-ExSight Multiphysics Extended Pack

DesignSight: V6 platformunda geliştirilmiş, tasarımcılar için yeni nesil benzetim seçeneği sunmaktadır. SIMULIA gerçekçi benzetim motoruna sahiptir. Gerçekçi doğrusal ve doğrusal olmayan uygulanmalar için, paralel çözüm ölçeklenebilirliği sağlar. Aşağıdaki modüllerden oluşur.
-DesignSight Structure
-DesignSight Structure Plus
-DesignSight Thermal

SLM: SIMULIA’nın Benzetim Yaşam Döngüsü (SLM) çözümleri ile benzetim proseslerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanımını sağlamak için paylaşılmasına, yönetilmesine ve otomasyonuna imkan sağlar.

CATIA Analysis: CATIA V6 ortamı içinde çalışan aşağıdaki ürünler ile temel yapısal analizler gerçekleştirilebilir.
-CATIA Structural Analysis
-CATIA Advanced Structural Analysis
-CATIA Surface FE Modeling
-CATIA Advanced FE Modeling

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.