SIMULIA V5

CATIA V5 için Abaqus (Abaqus for CATIA)

AFC_blobs2

“CATIA V5 için Abaqus (Abaqus for CATIA)”, PLM sisteminizi çok güçlü bir doğrusal olmayan çözüm aracını içerir hale getirmektedir. Abaqus sonlu elemanlar teknolojisini CATIA V5 kullanıcı arayüzünün içine entegre eder. CATIA V5’in esnek modelleme kapasitesi, tasarım değişikliklerinizi hızlı bir şekilde değiştirmenize izin verdiği gibi bu iki ürünün birlikteliği kullanıcıya aynı değişimlerin Abaqus sonlu elemanlar modeline de yansıtmasına izin verir.

CATIA V5 için Abaqus, tasarımcıların tüm tasarım işlemi boyunca CATIA V5 ‘in içinden kullanabileceği, kendini kanıtlanmış doğrusal ve doğrusal olmayan bir Sonlu Elemanlar çözümleme yazılımıdır. SE (Sonlu Elemanlar) çözümlemeleri için gerekli tüm model oluşturma ve sonuçları değerlendirme süreçleri CATIA V5 ortamında yapılırken çözümlemeler Abaqus ile gerçekleştirilmektedir.

SIMULIA firmasının CATIA V5 platformu ile birlikte çalışan aşağıdaki ürünleri mevcuttur.

SIMULIA V5 Analysis Products: Parça ve montaj tasarımlarının CATIA V5 içinde hızlı tasarım-analizlerinin yapılmasını sağlayan çözümüdür. CATIA V5 analiz özelliklerine temel doğrusal olmayan, termal ve termal gerilme yeteneklerinin ilave edilmesidir.

-Thermal Analysis (ATH): Tasarımcıların CATIA V5 ortamı içinde, ısıl analizler gerçekleştirmelerine imkan tanıyarak, bu tasarımlara ait ısıl davranışlar hakkında temel fikirler vermesine yardımcı olur.

-Non Linear Structural Analysis (ANL): CATIA V5 ortamı içerisinde, doğrusal olmayan temel yapısal analizlerin gerçekleştirilebilmesine imkan tanır.

-Rule Based Meshing (RBM): Daha kaliteli yüzey çözüm ağı oluşturması ve bu çözüm ağlarının Non Linear Structural Analysis (ANL) ile birlikte kullanımına olanak sağlar.

CATIA V5 Analysis Products: CATIA V5 ortamında tasarımcılara basit sonlu elemanlar model hazırlama ve statik, dinamik analizler yapabilme yetenekleri sunar.

-Generative Part Structural Analysis (GPS): Tasarımcıların CATIA V5 ortamı içinde, çeşitli yüklemeler altındaki parçaların gerilme, yer değiştirme hesaplarında kullanılır.  Ayrıca doğal frekans ve titreşim modları hesaplanabilir.

-Generative Assembly Structural Analysis (GAS): Yukarıda bahsedilen Generative Part Structural Analysis (GPS) özelliklerinin montaj (asamble) sistemlerinde kullanımını sağlayan bir modüldür. Bu özellik sayesinde, montajı oluşturan parçaların birbiri ile etkileşimi ve bağlantısı ile ilgili analizler de gerçekleştirilebilir.

-Generative Dynamic Response Analysis (GDY): Tasarımcıların CATIA V5 ortamı içinde, tasarımlarının dinamik yüklemelerine olan etkilerini hesaplamasında kullanılır.  Hem zamana bağlı, hem de harmonik titreşim analizleri gerçekleştirilebilir.

-FEM Surface (FMS) : Yüzey ve kafes yapıdaki parçalar için ileri seviye çözüm ağı oluşturmada kullanılır.

-FEM Solid (FMD): Karmaşık katı geometriler için kaliteli ve kontrollü çözüm ağı üretilmesinde kullanılır.

-Elfini Structural Analysis (EST): Çoklu sayıda statik, frekans ve burkulma (buckling) analizlerin koşturulabilmesi için GPS ürününe ilave özellikler katar.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.