Application Engineering

Kullanıcılara, ürün tasarımları için gerekli olan, endüstri uygulamalarına yönelik benzetim ihtiyaçları doğrultusunda çözümler ve roller sunar.  Bu benzetim teknolojileri, yapısal, akış, plastik enjeksiyon ve akustik alanların tümünü kapsar. Böylelikle, kullanıcılara, uygulama alanlarına yönelik olarak doğru teknolojiler sunulmuş olur.

Finite Element Modeling Specialist: Çoklu mühendislik takımları arasında, etkin bir işbirliği içerisinde, karmaşık mühendislik problemlerinin, ileri seviye sonlu elemanlar teknikleri kullanılarak oluşturulması ve yönetimi için gerekli çözümler sunar.

Fluid Dynamics Engineer: Günlük sürekli Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) hesaplamaları gerçekleştiren mühendislere ileri seviye benzetim çözümleri sunar.

Noise & Vibration Analyst: Dinamik yük senaryoları altındaki karmaşık yapıların doğrusal statik ve dinamik benzetim teknikleri ile doğrulanmasını sağlar.

Plastic Injection Mold Engineer: Plastik parça ve enjeksiyon kalıplara ait plastik enjeksiyon benzetimleri ve kalıp aparatlarının tasarımı ile ilgili çözümleri sunar.

Plastic Injection Part Engineer: Plastik parçaların üretim, kalite ve fiyatlandırılmasına imkan tanıyarak tasarım sürecine etkin ve verimli bir şekilde dahil edilmesini sağlar.

Stress Engineer: Ürün performansı ve tasarım değişiklikleri aşamasında, statik yükler altında, gerilim ve yer değiştirme etkililerinin dikkate alınmasını imkan tanır.

Structural Analysis Engineer: Çeşitli yükleme koşullarına maruz ürünlerin sağlamlığı ve güvenilirliği için gerekli benzetim çözümleri sunar.

Structure Functional Analysis Engineer: Gemi, çelik konstrüksiyon, köprü gibi geniş bir yükleme yelpazesine maruz çelik yapıların yapısal bütünlüğü için gerekli sonlu elemanlar benzetimlerini kapsar.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.