SLM

SIMULIA’nın Benzetim Yaşam Döngüsü (SLM) çözümleri ile benzetim proseslerinin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanımını sağlamak için paylaşılmasına, yönetilmesine ve otomasyonuna imkan sağlar.

SIMULIA SLM, iş akışlarına en uygun ve onaylanmış seçeneklerin belirlenmesi, bunların uygulanması ve benzetim aşamalarında ortak karar alınması süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca benzetim süreçlerinin geçmişi ve benzetimle ilgili verilerin izlenebilirliği ve kontrolü ile ürün kalitesini yükseltir. Güvenli veri koruma, arama, düzenleme ve tekrar kullanma özelliği ile ürün geliştirme sürecini hızlandırır, en doğru benzetim sonuçlarının en kısa zamanda elde edilmesine imkan tanır.

SIMULIA SLM, Live Simulation Review, Model Editor, ve Scenario Definition ürünlerinden oluşur.

lsr_screen

Live Simulation Review: 3Dlive yazılımının bir uzantısı olup parça ve montaj sistemlerinde yapılan benzetimlerin aranması ve sorgulanmasına imkan tanır.  Ortak bir çalışma alanı içerisinde, verimliliğin yükseltilebilmesi için, benzetim verilerine erişimi, benzetim şablonlarının çalıştırılması ve sonuçlarının değerlendirme işlemlerinin hızlandırılmasını sağlanır.
Testler sonucu elde edilmiş olan ürün performans verileri, kritik tasarım kararları verecek kişiler için gerçek zamanlı olarak açık ve zengin bir içerikte bulunabilmelidir. Çoğu zaman bu kişilerin, verilerin üretimi ve izlenmesinde kullanılan fikir hakları araçlarına erişimleri bulunmamaktadırlar veya bunlar hakkında bilgilere sahip değillerdir.

‘Live Simulation Review’in kullanımı kolay arayüz ile bir grup içinde çalışan veya nadir kullanıcı konumundaki mühendislerin, tasarımın her aşamasında benzetim fikir haklarının keşfedilmesini ve benzetim şablonlarının çalıştırılmasını kolaylaştırır. Bu sayede;

-Uzman olmayan kullanıcılara ileri seviye ve sezgisel benzetimler sunarak benzetimlerin özgürleştirilmesi,
-Güçlü ve hızlı benzetim ve tasarımların oluşturulması,
-Ürün performans değerlendirme toplantıları için gerçekçi desteğin verilmesi sağlanmış olur.

Firmanızın tecrübe ve bilgi birikimi ile belirlenmiş benzetim şablonlarının, uzman olmayan kullanıcıları da içinde barındırabilecek daha geniş bir kullanıcı kitlesinin kullanıma açmak mümkündür. Böylelikle bu kullanıcılar, kendi verileri ile birlikte bu benzetim şablonlarını kullanabilir. elde ettikleri sonuçlarla tasarım kararlarını hızlandırabilir ve innovasyonu arttırabilirler. Böylelikle kullanım avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

-Benzetim verilerinin 3 boyutlu gösterimi ve kurum içinde daha geniş bir kitleye ulaştırılması,
-Benzetim şablonlarının, firmanın tecrübe ve bilgi birikimi doğrultusunda kullanımı ve izlenmesi,
-Benzetime özel pusula yeteneği,
-Ürün/parçalara ait benzetimlerin içerik bilgilerinin sağlanması,
-3DLive programı ile birlikte 3 boyutlu aranma ve sorgulanması,
-Senaryo Tanımlama lisansı ile birlikte ücretsiz temin.

Model Editor: Model Editor, tasarım mühendislerinin ve analizcilerin, benzetim ürünlerini, açık platformlarda, diğer kullanıcılarla birlikte paylaşımına imkan tanır. Ayrıca, Model Editor ürünü ile analizciler, yaptıkları çalışmaları, V6 ürün yapısı içinde yönetebilir, tekrardan kullanabilirler.

Model Editor ile;

-X-Reps (External Simulation Representations) özelliği sayesinde 3. parti benzetim modellerinin, V6 ürün yapısı içinde tekrardan kullanımı ve yönetilebilmesine imkan tanır,
-Çok sayıda özelliklerin güncellenmesi için uygun tablo editörü sağlar,
-Yukarı yönlü tasarım değişimlerinin, tüm sisteme olan etkilerini belirler,
-SIMULIA Scenario Definition (SCD) ve SIMULIA Live Simulation Review (LSM) kullanımlarında otomatik olarak dosya alımı ve çıkartılmasına olanak tanır.

msr

Senaryo Tanımlama: SIMULIA Senaryo Tanımlama, mevcut modellerinize erişim, bu modeller üzerinden yeni benzetim senaryoları tanımlama, benzetim veri ve sonuçlarının yönetimi ve performans odaklı karar verme ortamında işbirliği olanağı tanır.

-Senaryo Tanımlama ile kullanıcılar benzetim senaryoları oluşturma ve bunlar üzerinde değişiklikler yapmak için güvenli bir çalışma ortamı erişimine sahiptirler. Uzman kullanıcılar, firmalarına özel en iyi uygulama ve metotları içeren benzetim şablonlarını oluşturabilirler. Bu benzetim şablonları daha sonra geniş bir kullanıcı gurubu tarafından kullanılabilir ve böylelikle bu metotlar ile benzetimlerin güvenilirliği ve tekrar kullanılabilirliği arttırılmış olur.

-Ayrıca benzetim akış şemalarının entegrasyonu ve benzetimlerin geniş bir bilgisayar ağ sistemine dağıtımına imkan tanır. Benzetim prosesleri ve sonuçlarına ait özellikler, parametreler, aktivitelerin geçmişleri ve durumları gibi bir çok veriye ulaşma imkanı sağlar.

-Senaryo Tanımlama, Isight yazılımı ve SIMULIA Execution Engine (eski adı ile Fiper) teknolojilerinin kullanımı ile daha geniş uygulama alanlarında etkin olarak kullanılabilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.