STAR-CCM+

STAR-CCM+  

Birleştirilmiş Tek Kullanım Arayüzü

Modellemeden son işlem aşamasına kadar olan tüm Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) aşamaları STAR-CCM+ ile tek bileşik bir ara yüzde sunulmaktadır. STAR-CCM+ içinde sıfırdan model oluşturulabileceği gibi, dışarıdan okunan geometrinin HAD çözümüne uygun temizlenmesi, çözüm ağının ve sınır koşulları ayarları, önceki modellerin çözüm ayarları kullanılarak otomatik olarak yapılabilmektedir. Yeni model üzerine uygunlaştırılmış çözüm başlangıç şartı olarak kabul edilmekte ve çözüm süresini azaltmaktadır. Farklı modeller arasında çözüm ağı ayarları ve diğer ayarlar kolayca “kopyalanıp yapıştırılabildiği” için, çok karmaşık mühendislik problemlerinin yeniden modellenmesinde süre kaybını azaltmakta ve kullanıcı tarafından yapılması mümkün olan hataları azami derecede düşürmektedir. STAR-CCM+ yazılımı, SolidWorks, CATIA, Pro/ENGINEER ve NX gibi çok kullanılan tasarım yazılımları ortamına gömülerek HAD ayarları, çözüm ve son işlemler yapılabilmektedir.

Yüzey Sarmalama (Surface Wrapper)

Otomatikleştirilmiş Yüzey Sarmalama (Surface Wrapping) işlemi STAR-CCM+ yazılımını öne çıkaran özellik olup, yüzey temizleme işlemlerinde insan/saat sayısını azaltmakta ve karmaşık geometrilere sahip çok büyük montaj modellerinde ayrıklaştırma, çözüm ağı oluşturma süresini günler mertebesinden saatler mertebesine indirmektedir. Yüzey Sarmalama işlemi ile, herhangi bir geometri yüzeyini “sıkıca sarmalayan” yüksek kaliteli üçgenlere sahip yüzey çözüm ağı üretilmektedir. Bu işlemle geometri üzerindeki lüzumsuz delikler kapatılarak, üst-üste binmiş ve birleşmemiş yüzeyler birleştirilerek, sayısal çözüm ağının otomatik oluşturulması için uygun sürekli yüzey elde edilmektedir. STAR-CCM+ yazılımı bunun dışında, çok geniş özelliklere sahip yüzey tamir araçlarını da içermektedir. Bu araçlar kullanıcıya içeri okunan ve sonradan oluşturulan yüzey çözüm ağlarının kalitesini etkileşimli iyileştirebilmesini sağlamaktadır.
swlg3-200x200 swlg2-200x200 swlg1-200x200

Çözüm Ağı

STAR-CCM+ yazılımının sahip olduğu gelişmiş otomatik çözüm ağı üretme teknolojisi ile hem çokyüzlü (polyhedral) hem de çoğunluğu altıyüzlü elemanlardan (hexahedral) oluşan kontrol hacimlere sahip sayısal çözüm ağı üretilebilmektedir. Bu çözüm ağı çok hızlı, kontrollü ve hassas bir şekilde oluşturulmaktadır. Çoklu referans hareketlerine sahip, katı-sıvı etkileşimli ve bileşik ısı transferi içeren problemler için STAR-CCM+ otomatik uygun (conformal) çözüm ağı üretebilmektedir. Daha hassas HAD benzetimleri için sayısal çözüm ağı üretmedeki en önemli sorunu duvara yakın bölge, öteleme tabakaları oluşturmaktadır. STAR-CCM+ var olan bölge içindeki tüm duvarlar için yüksek kaliteli öteleme tabakası çözüm ağı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, kullanıcı bu tabakaların yerlerini, büyüklüklerini, büyüme oranlarını ve kaç tabakadan oluşacağını kontrol edebilmektedir Çok büyük sayısal çözüm ağlarının etkili şekilde idare edilmesi, günümüz endüstrisinin karşılaştığı mühendislik meydan okumalarından bir tanesidir. STAR-CCM+ özellikle büyük modelleri hızlı ve etkili idare etmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Ek kullanıcı emeği olmaksızın, mükemmel çözüm ağı üretir, mevcut bilgisayar kaynaklarını kullanarak da eşzamanlı çözümleme ve son işlemi gerçekleştirir.

smlg4-200x200 smlg3-200x200 smlg2-200x200 smlg1-200x200

 

Fizik Modelleri

STAR-CCM+ yazılımının sahip olduğu bazı fizik modelleri; Yanma , Kavitasyon, Çok Fazlı Akışlar, Lagrangian Particle Tracking , VOF (sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkanlar için) , Sıkıştırılabilirlik, Tepkimeli Akışlar, Işınım, Yüzeyden Yüzeye (çoklu band ve gri) Termal Işınım, Solar Işınım, Discrete Ordinate (DOM), Sınır Tabaka Geçişi, Bileşik Isı Transferi, Hareketli Çözüm Ağı , Çoklu Döner Sistemler (MRF) , Doğal Taşınım , Araç Isı Yönetimi , Gözenekli Bölge Modelleme, Discrete Element Method (DEM), PISO v.b. gibidir.

Türbülans Modelleme

STAR-CCM+ yazılımı kullanıcının her ihtiyacını karşılayacak türbülans modellerine sahiptir. En önemlisi de, endüstriyel HAD benzetimlerinde kullanıcının hangi türbülans modelini seçmesi gerektiği tecrübeye (know-how) dayalıdır. STAR-CCM+ k-epsilon (Standard, V2F, Realizable, Two-layer), k-omega (Standard, SST, BSL), Reynolds Stress (RSM – linear, quadratic) ve Spalart-Almaras türbülans modellerinin bilinen tüm çeşitlerini içermektedir. Ayrıca viskoz olmayan akışkanlar, sınır tabak geçişi, Large Eddy Simulation (LES) ve Detached Eddy Simulation (DES, yeni olarak Delayed Detached Eddy Simulation veya DDES formülasyonu), RANS gibi modellemelerde STAR-CCM+ yazılımı içerisinde bulunmaktadır.

lg_turbulence

Son İşlem

STAR-CCM+, HAD benzetimlerinden gerekli sonuçları elde edebilmek için çok geniş son işlem araçları ile desteklenmektedir. Basınç kaybından akış hatlarına, kütle akısından yüzey görüntülemelerine, XY grafiklerinden animasyonlara STAR-CCM+ kullanıcıya çözümü anlaşılır hale getirecek çok seçenek sunmaktadır.

ppslg1-300x300

 

Yazılım ve Donanım Teknolojisi

STAR-CCM+ pazardaki en gelişime açık HAD aracıdır. Yazılım ve donanım teknolojisindeki en son gelişmelerden faydalanan tek yazılımdır. STAR-CCM+ masaüstü bilgisayarlarında aynı veya başka bilgisayarda bulunan sunucuya bağlanacak şekilde hafif Java istemci ile çalışmaktadır. Ön İşlem ve Son İşlem çözücünün ayrılmaz parçalarıdır. İstemcide yapılan değişiklik anında çözücüde yansımaktadır. Güncellenen akış alanı, her bir iterasyon için görülmektedir. Nesne tabanlı programlama dili kullanımı ideal ara yüz olmasını sağlamaktadır. STAR-CCM+ şu an için her dört ayda bir yenilenen sürümü ile pazarda en hızlı gelişen HAD yazılımıdır. STAR-CCM+ yazılımının paralel çözüm performansı da çok yüksektir. Bundan dolayı sadece STAR-CCM+ yazılımı ile bir milyardan fazla çözüm ağı elemanına sahip problemler çözülebilmektedir. STAR-CCM+ tüm ana donanım platformlarını (Windows, 32 ve 64 bit, Linux, 32 ve 64 bit platformları) destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.