Analiz Modülleri

FLIDYN

(FLIght DYNamics) yazılımı, hava araçlarının uçuşu esnasında yön ve denge sistemlerinin tepkisi sonucunda oluşan altı serbestlik dereceli denge denklemlerini çözer. Ayrıca her bir cisim bileşeni için kuvvet ve moment değerleri hesaplayabilen uygun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımları kullanıldığında, çoklu cisimlere ait izafi uçuş rotalarını hesaplayabilir. FLIDYN yazılımı, hava araçlarına ait tepki ve uçuş rotalarının hesabında iki ana metodu kullanır. Birincisi, kullanıcıların, tanımlanmış katsayı ve türevlerden elde edilen verilerden hesaplanarak elde edilmiş kuvvet ve momentlerin dahil edildiği Katsayı Metodu (Coefficient Method). Diğeri ise, her bir adımda HAD yazılımları tarafından belirlenecek kuvvet ve moment değerlerini gerektiren Zaman-Adım Metodu (Time-Stepping Method). Her iki durumda da Euler diferansiyel denklemleri, yüksek-derece, kapalı (implicit) ve/veya açık (explicit) Adams-Bashfort ve Adams-Moulton entegrasyon metotları ile çözülür.

FSWAVE

FSWAVE yazılımı, gelişigüzel bir gövde konfigürasyonu tarafından oluşturulan doğrusal olmayan serbest yüzey özelliklerini hesaplayan bilgisayar yazılımıdır. Gövde konfigürasyonu tamamı ile su altında (batık) veya yüzeyi kesen bir form şekilde olabilir. Çoklu gövdeler de ayrıca modellenebilir. Yazılım VSAERO panel yazılımı ile çalışan bütünleşmiş bir modüldür. Gemi gövdesi üzerindeki VSAERO parçaları, basınç ve yüzey sürtünme dağılımları ile hidrodinamik kuvvetleri hesaplar. Su serbest yüzeyi üzerinde, FSWAVE parçacıkları (patches) ile doğrusal olmayan sınır şartları oluşturulur. Böylelikle, sabit bir ilerleme hızı ile hareket eden yüzen batık veya yarı batık gövdelerin dalga direnci hesaplanmış olur. Su yüzeyinde dairesel hareket eden gemi benzetimi de modellenebilir. Yüksek hızlı katamaranlar tarafından oluşturulmuş dalga izlerinin detaylı çalışması, denizaltı modellerinde tank ölçümlerinin serbest yüzeye olan etkilerinin araştırılması bazı en güncel ve başarılı VSAERO/FSWAVE uygulamalarıdır. Mevcut en belirgin yetenekler ve Özellikler; Gemi gövde yüzeyindeki VSAERO (kaynak ve kutuplu) panelleri, serbest yüzey üzerindeki kaynak panellerin normalleştirilmesi, tekrarlanan (iterative) işlemlerce sağlanan doğrusal olmayan serbest yüzey sınır koşulları, tekrarlanan işlemler kullanılarak dinamik batma ve denge hesaplanması, açık ve ışınım (radiation) şartları, ‘dengeleme ağları’ kullanılarak sağlanması, sığ su etkileri, tam ayrıştırılmış gemi kıç çapraz akışları ve kaldırma akışları (dümen, ‘hidrofoil’) modellemesidir.

ICE

(Icing Collection Efficiency) yazılımı, yüzey panel metodu kullanarak su damlacıklarının belirli başlangıç noktalarından itibaren izledikleri yörüngeler, uzayda belirli bir nokta ile kesişen su damlacığının başlangıç noktası ve yörüngesinin hesaplanması, bir panelin köşelerini oluşturan parçacıkların akış izleri ve bu panelin toplama verimliliği, bir yüzey akışı ile kesişen tüm panellerin köşe noktalarını oluşturan damlacıkların akış izleri ve tüm toplama verimliliği, keyfi sürtünme özelliği, başlangıç noktası, giriş hızı ile hareket eden bir nesnenin yörüngesi hesaplanabilir. Toplama verimliliği, yüzey toplama oranının serbest akışa olan oranıdır. Kullanıcı, atmosferik damlacık dağılımını tanımlayarak, ortalama toplama verimini elde etmek için 8 adet farklı damlacık çapı tanımlayabilir. ICE yazılımı, her bir panele ait, yüzey panel geometrisi, toplama verimi ve hareket yörüngeleri ile bu yörüngelere ait toplama verim bilgilerini grafiksel olarak ifade eden bir dosya oluşturur.

AMIICE1 FLIDYN1