Abaqus/Explicit

explicit_blobs64Yüksek derecede doğrusalsızlık içeren zamana bağlı dinamik çözümlemeleri

Abaqus/Explicit, zamana bağlı dinamik veya sanki-statik, yüksek derecede geometrik ve malzeme doğrusalsızlığı içeren problemlerin; doğru, kararlı, güvenilir ve etkin sayısal benzetimleri için geliştirilmiş, açık veya belirtik (explicit) çözüm yöntemini kullanan bir Sonlu Elemanlar (SE) çözücüdür. Mevcut yazılımlar arasında en kararlı ve güvenilir açık (explicit) SE çözücüdür. Kullanıcılar Abaqus/Explicit’i genellikle sahip olduğu teknoloji, eleman ve malzeme kütüphanesi, malzeme yoğrukluk (plasticity) ve kırım modelleri, kalite, kullanıcı desteği, güvenilir ve kararlı olmasından dolayı seçmektedir. Kullanıcının güvenebileceği en iyi sonuçları mümkün olan en kısa zamanda elde etmesi için gereken üstün bir SE ortamı sağlar. Abaqus/Explicit ‘in bütün Ön&Son (Pre&Post) süreci Abaqus/CAE tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak isteklerinize uygun olarak Abaqus/Explicit diğer birçok yaygın modelleme programlarından da yararlanabilir.

Birçok benzetimde problemin yapısına göre zamanla çözüme ulaşılabilmesi için çözümün her değişen şarta ayak uydurması gerekebilir. Abaqus/Explicit ile başlayan bir çözümleme, çözümün herhangi bir noktasından, tüm başlangıç şartları ile birlikte, Abaqus/Standard ile devam ettirilebilmektedir. Benzer şekilde, Abaqus/Standard ile başlayan bir çözümleme, tüm başlangıç koşulları ile birlikte Abaqus/Standard ile kapalı (implicit) olarak çözdürülebilir. Bu birliktelikten sağlanan esneklik Abaqus/Explicit’e, yüksek hızlı, doğrusal olmayan, zamana bağlı çözümlemelerde uygulanabilme özelliği verir. Aynı esneklik Abaqus/Standard‘a statik, düşük hızlı dinamik, veya kararlı rejim iletim analizleri gibi kapalı çözüm tekniklerine uygun problemlere uygulanabilme özelliği verir.

2
Ayrıca, ileri seviye malzeme modelleri ve eleman kütüphanesi bulunmaktadır. Beton, toprak, kil, kaya, sünger, lastik, köpük, dökme demir, karma (kompozit) malzeme modelleri mevcuttur. Beton, lastik teker ve kompozit gibi yapıların içindeki kuvvetlendirmeler, gömme    elemanlar ile kolay ve doğru bir şekilde modellenebilmektedir.
3 4
Güçlü, kararlı, tam ve yarı otomatik temas (contact) modelleme yeteneğine sahiptir. Geniş bir bağlantı (cıvata, perçin, punta yapıştırma gibi) modelleme kütüphanesi mevcuttur.  Ayrıca her yılı gelen yeni versiyonla temas çözücüsünün hızı ve çözüm yeteneği arttırılmaktadır.
5 6 7
Punta kaynağı ve perçin bağlantıları çözüm ağından bağımsız olarak tanımlanabildiğinden kolay, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekçi bir sonlu elemanlar modeli  oluşturulabilmektedir. Ayrıca mekanizmaları esnek ve katı olarak tanımlamak mümkündür.

 

Abaqus/Explicit yazılımı ile birlikte çalışan ve özel uygulamalar için geliştirilmiş aşağıdaki ilave yazılımlar mevcuttur.

Multiphysics: Birden çok fiziksel disiplinin göz önüne alınarak çözümü gerektiren metodu ifade eder.  Bu teknoloji Abaqus yazılımın çıkarıldığı ilk günlerden beri yazılımın geliştirilmesine temel teşkil etmiş olup Abaqus kullanıcıları, aynı model, aynı eleman kütüphanesi, aynı malzeme modülü, aynı yükleme durumu altında, birden fazla disiplini içinde barındıran problemlere gerçekçi çözümüne imkan tanır.

Coupled Eulerian-Lagrangian: CEL olarak da adlandırılan bu teknikte akışkan yapı etkileşimli problemlerin ‘Euler’ ve ‘Lagrange’ metotlarının birlikte kullanımı ifade eder.

Czone for Abaqus: Lamine kompozitlerden yapılmış enerji sönümleyici yapıların Abaqus/Explicit tabanlı ileri seviye çarpma benzetimlerinde kullanılan bir yazılımdır.