Ön ve Son işlemci

OMNI3D

OMNI3D, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) benzetim sonuçlarının efektif bir biçimde 3-Boyutlu olarak görselleştirilmesi için kullanılan bir ön-son işlemci yazılımıdır.

HAD veri girdisi olarak; VSAERO veri çıktı dosyaları ve birçok ticari HAD yazılımlarına ait veri çıktı dosyası formatlarını destekler ve ASCII  (binary) dosyalarını okur.  Ayrıca değişik marka UNIX iş istasyonlarından formatsız (binary) dosyaları okur.

2-Boyutlu Görüntüleme olarak; rastgele alınmış 2-Boyutlu kesitlere ait çözüm parametrelerini görüntüler. Çözüm-zaman parametrelerini grafiklendirir.  Akış eğrileri ve sınır tabaka parametrelerini 2-Boyutlu olarak görüntüler. Referans çerçeveye göre göreceli 2-Boyutlu kesitleri hesaplar. Belirli eksenlerdeki yükleri hesaplar.

3-Boyutlu Görüntülemede, yüksek kalitede gölgelendirme veya tel kafes görüntüleme metotları kullanarak gövde ve iz geometrilerini görüntüler. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği sonuçlarını ve ölçülen deneysel verileri birlikte görüntülemek için ileri seviye renklendirme özelliği sunar. İzleri, tel kafes, şerit, kesit alanları ve saydam yüzeyler olarak görüntüler.  İz çizgilerindeki etkiyi göstermek için renk seçenekleri kullanır.  Yüzey basıncı, akış hızı, Mach sayısı veya diğer özellikleri renk konturları olarak sağlar. 3-Boyutlu, etkileşimli veri işleme işlemleri için gerçek zamanlı bilgi akışı ve yüzey geometri ve değişik referans çerçevelerini değiştirerek zamana bağlı, gerçek animasyon yeteneği sunar.  Gövde (dahil/hariç) akış çizgilerini, akış ve sınır tabaka özelliklerini göstermek için renk kullanarak görüntüler. Geometri ve çözüm verileri için fare kullanarak etkileşim sağlanabilir.  VSAERO veri çıktı dosyaları ve birçok ticari HAD yazılımlarına ait veri çıktı dosyası formatlarını destekler. Hem ASCII hem de formatsız (binary) dosyalarını okur.

Deneysel Verilerle Kıyaslamada, değişik bir veri girdisi dosyasından deneysel verileri kabul eder.  Geometriye ait özel belirlemiş noktalarda deneysel verilerin seçilmesine imkan tanır. 2-Boyutlu kesitlerde deneysel verilerin görüntülenebilmesini sağlar. Deneysel verilerle, HAD verilerinin kıyaslanabilmesi için özel araçlar sunar.

   OMNI2OMNI1

SURFGEN
SURFGEN, ANALYTICAL METHODS, Inc. ve Pointwise® firmaları tarafından yüksek kalitede yüzey ağları üretmek için özel olarak geliştirilmiş bir yazılımdır. SURFGEN, Bilgisayar Destekli Modelleme (BDM) yazılım topolojilerinden bağımsız çözüm ağı oluşturur. Çözüm ağı tüm BDM yüzeyinde oluşturulabileceği gibi yüzeyin bir kısmına veya birkaç yüzeyine de yayılabilir. SURFGEN, BDM yazılım dosyalarından kaynaklanan, aralıklı, kayıp veya üst üste geçmiş unsurların otomatik olarak tamir edilmesini sağlar. SURFGEN, VSAERO Sürüm 7 programından oluşturulan düzensiz, üçgen ve dörtgen ağların bir arada olduğu melez ağlar meydana getirebilir.  Özel konfigürasyonlar için, Tcl yazılım tabanlı, ‘Glyph’ yazılım dili ile probleme özel çözüm ağı oluşturur. ‘Glyph’ dili, gerektiğinde kanat uçlarındaki açık köşelerin otomatik olarak kapatılması için kullanılır. Kesişen, BDT yazılım yüzeyleri, sıkışmış kanat çözüm ağı ile otomatik olarak eşleştirilir.

PEP

PEP, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarının model hazırlama problemlerini çözmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. SURFGEN yazılımını tamamlamak amacıyla geliştirilmiştir. PEP, VSAERO, USAERO ve MGAERO dosyaları üzerinde kolaylıklar sağlayan özelliklere sahiptir. SURFGEN dosya formatında çalışabilmesi özelliği yanında PEP, sıfırdan model oluşturma konusunda çok güçlü özelliklere sahiptir. Model oluşturulduktan sonra PEP yazılımının mevcut modüle, gereken değiştirme ve eklemeler yapmaya kolaylık sağlayan birçok unsurları vardır.  PEP aynı zamanda MGAERO için alan verisi oluşturmak için de kullanılır. HAD yazılımlarını başarı ile çalıştırmak için gerekli bir çok girdi parametrelerini hesaplamak ve takibini yapmak için bir çok ileri seviye özelliğe sahiptir.

SURFGEN1 PEP1