STAR-Cast

STAR-Cast, Access ve CD-adapco firmalarının döküm benzetimleri için birlikte geliştirmiş oldukları özel bir yazılımdır. STAR-Cast ile, STAR çözücülerinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) özelliklerini kullanarak, kalıp doldurma esnasında gerçekleşen katı, sıvı ve gaz fazlarının tümünün benzetimine imkan tanır.

Centrifugal