Abaqus/Standard

 

1Abaqus/Standard

Sonlu elemanlar çözümlemelerinde benzersiz yetenek ve başarım:

Abaqus/Standard, kapalı (implicit) çözüm yöntemini kullanan genel amaçlı bir SE yazılımıdır. Doğrusal ve doğrusal olmayan statik, dinamik, ısı transferi, akustik ve bağlaşımlı (çift etkili: ısı-yapı, akustik-yapı gibi) mühendislik problemlerinin hızlı, kararlı ve güvenilir şekilde çözümlenmesinde kullanılır. Benzersiz çözümleme yeteneklerine, yüksek başarıma (performans) ve ayrıntılı kullanıcı kitaplarına sahiptir. Yüksek nitelikli ve “sınıfının en iyisi olmak” geliştirme görüşüyle geliştirilen Abaqus/Standard, birçok mühendislik çözümlemeleri için en güçlü ve en güvenilir bir SE yazılımıdır. Abaqus/Standard’ ın tüm ön ve son işlem gereksinimleri Abaqus/CAE ile gerçekleştirilmektedir.

Birçok fiziksel problemin benzetiminde, yapısına ve değişen çalışma şartlarına göre farklı çözüm yöntemlerinin birlikte kullanılması gerekmektedir. Bu türden problemlerin çözümü, tek başına ne kapalı (Implicit) ne de açık (Explicit) SE yöntemi ile elde edilebilmektedir. İki farklı çözüm yaklaşımının birlikte kullanılması gerekmektedir. Abaqus, her iki yaklaşımı da aynı kullanıcı ara yüzü altında, aynı eleman ve malzeme modelleri ile birlikte kullanabilen kendi alanındaki tek SE yazılımıdır.

Abaqus’ ta SE çözümlemeleri yaparken çözüme, Abaqus/Standard ile kapalı (implicit) olarak başlanabilir, çözümün herhangi bir aşamasında Abaqus/Explicit ile açık (explicit) çözüme geçilerek devam ettirilebilir ve sonrasında tekrar Abaqus/Standard’ a dönülerek kapalı olarak bitirilebilir. Benzer şekilde, Abaqus/Explicit ile başlayan bir çözüm, Abaqus/Standard ile devam ettirilebilir. Bu birliktelik kullanıcıya, kapalı (implicit) ve açık (explicit) sonlu elemanlar çözümleme yaklaşımlarının kendine has üstünlüklerini aynı problem üzerinde kullanabilme olanağı vererek gerçekçi SE modelleri kurma ve doğru sonuç elde etme olanağı sağlar. Üstelik kullanıcının farklı yazılımları öğrenmesine, bu farklı yazılımlar için farklı modeller hazırlamasına gerek olmadığı gibi farklı kapalı (implicit) ve açık (explicit) yazılımlar kullanıldığında her zaman karşılaşılan sonuç aktarım ve birliktelik problemleriyle karşılaşılmaz.

2
Ayrıca, ileri seviye malzeme modelleri ve eleman kütüphanesi bulunmaktadır. Beton, toprak, kil, kaya, sünger, lastik, köpük, dökme demir, karma (kompozit) malzeme modelleri mevcuttur. Beton, lastik teker ve kompozit gibi yapıların içindeki kuvvetlendirmeler, gömme elemanlar ile kolay ve doğru bir şekilde modellenebilmektedir.
3 4
Güçlü, kararlı, tam ve yarı otomatik temas (contact) modelleme yeteneğine sahiptir. Geniş bir bağlantı (cıvata, perçin, punta yapıştırma gibi) modelleme kütüphanesi mevcuttur.  Ayrıca her yıl gelen yeni versiyonla temas çözücüsünün hızı ve çözüm yeteneği arttırılmaktadır.
5 6 7
Punta kaynağı ve perçin bağlantıları çözüm ağından bağımsız olarak tanımlanabildiğinden kolay, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekçi bir sonlu elemanlar modeli  oluşturulabilmektedir. Ayrıca mekanizmaları esnek ve katı olarak tanımlamak mümkündür.

Tek bir SE yazılımı içerisinden, aynı elemanları ve malzeme modellerini kullanarak kapalı (Implicit) ve açık (Explicit) yöntemle çözümleme yapmak mümkün olduğundan;

 • Doğrusal ve doğrusal olmayan (non-linear) mukavemet çözümlemeleri
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan (non-linear) dinamik çözümlemeleri
 • Doğal frekans çözümlemeleri
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan burkulma (buckling) çözümlemeleri
 • İleri seviye dinamik cevap (dynamic response, frequency&transient response, random response, shock response) çözümlemeleri
 • Geostatik çözümlemeler
 • Isı transferi çözümlemeleri
 • Elektro-Mekanik
 • Isıl-Mekanik
 • Mekanizmaların benzetimleri ve uzuvlardaki gerilme değişimlerinin hesabı
 • Derin çekme ve geri yaylanma çözümlemeleri
 • Ürün şekillendirme ve haddeleme çözümlemeleri
 • SAPAT (Su Altı Patlama) ve Şok çözümlemeleri
 • Araç çarpışma ve devrilme benzetimleri
 • vb. çözümlemeler Abaqus ile yapılabilmektedir

Abaqus/Standard yazılımı ile birlikte çalışan ve özel uygulamalar için geliştirilmiş aşağıdaki ilave yazılımlar mevcuttur.

Abaqus/AMS: Abaqus/Standard yazılımına ilave bir modül olup AMS (Automatic Multi-level Substructuring) özdeğer çözücüsüdür. Standart olarak kullanılan Lanczos özdeğer çözücüsüne kıyasla 10 ila 25 kat hızlı çözümlemeler gerçekleştirilebilir.

Abaqus/Aqua: Deniz Mühendisliğinde kullanılan isteğe bağlı bir ek üründür. Bu ürün J-tüpü çekme benzetimleri, kabuk ve platform analizleri, alt eğilme hesaplamaları ve kayan yapı çalışmaları için özellikler içerir. Yapılar, kararlı akım ve dalga etkileri nedeniyle kızağa, yüzdürmeye ve akışkan atalet yüklerine tutturulmuştur. Rüzgar yüklemeleri ve suyun serbest yüzeyleri üstüne yükselen yapılar için uygundur.

Abaqus/Design: Abaqus/Standard’a eklenen duyarlılık analizlerinde kullanılan bir üründür. Tasarım hassasiyetleri, bir tasarımın davranışını anlamak ve tasarım değişikliklerinin etkilerini tahmin etmek için kullanılır. Duyarlılık analizleri “hızlı yeniden-analiz” (what-if) tasarım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ve değişken temelli, optimizasyon çalışmalarında kullanılmaktadır.

Abaqus Multiphysics: Birden çok fiziksel disiplinin göz önüne alınarak çözümü gerektiren metodu ifade eder.  Bu teknoloji Abaqus yazılımın çıkarıldığı ilk günlerden beri yazılımın geliştirilmesine temel teşkil etmiş olup Abaqus kullanıcıları, aynı model, aynı eleman kütüphanesi, aynı malzeme modülü, aynı yükleme durumu altında, birden fazla disiplini içinde barındıran problemlere gerçekçi çözümüne imkan tanır.

VCCT for Abaqus: Özellikle kompozit uygulamalarında ayrılma ve esneme sebepli çatlak ilerlemelerinin Sanal Çatlak Kapama (Virtual Crack Closure) adlandırılan teknikle çözümüne imkan veren ve Abaqus/Standard yazılımı ile birlikte çalışan bir modüldür.