Abaqus/CFD

İleri Seviye Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Çözümlerimanifold-V_225x177

Abaqus/CFD ile, doğrusal olmayan ısı-akış ve yapısal-akış problemleri gibi bir çok uygulamanın etkin ve gerçekçi bir biçimde benzetimi mümkündür. Abaqus/CAE ile entegre çalışmakta olup Ön ve Son (Pre & Post) özellikleri Abaqus/CAE tarafından desteklenmektedir. Abaqus/CFD ile aşağıdaki sıkıştırılamaz akış problemlerini çözmek mümkündür.

Laminer ve Türbülaslı Akışlar: Her çeşit karmaşık geometrilere sahip çok geniş bir Reynold sayısı yelpazesinde daimi rejim veya zamana bağlı iç ve dış akışların benzetimi.

Termal Taşınım: Isı transferi ve enerji denklemleri gerektiren, doğal taşınım problemleri Abaqus/CFD ile çözülebilmektedir. Bu tip problemler çok geniş bir aralıktaki Prandtl sayıları için türbülanslı ısı transferi analizlerini gerektirir.

Hareketli Çözümağı – ALE: Abaqus/CFD ile; hareket, ısı transferi ve türbülanslı taşınım problemlerinin hareketli çözüm ağı kullanarak ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) metodu ile çözümü mümkündür.  Hareketli çözüm ağı, sınır hareketlerinin kısmen akıştan bağımsız olduğu akışkan-yapı etkileşim problemlerinin çözümünde de kullanılabilmektedir.