Abaqus

Abaqus sizin için ne yapabilir?

Abaqus ile temel SE (Sonlu Elemanlar) çözümlemelerinin ötesine geçin ve gerçek hayattaki SE çözümlerindeki Abaqus kabiliyetlerini keşfedin.

Yapabileceklerinizin sınırını kullandığınız SE yazılımı değil, kendi tecrübeniz belirlesin!

İster karmaşık bir montajın davranışını inceleyin, ister kavramsal veya bir tasarımı anlamaya çalışın, ister karmaşık üretim süreçlerinin benzetimini yapın, Abaqus size bu modelleme ve çözümlemeleri hızlı ve güvenilir yapabilmek için gerekli olan modelleme ve çözüm ortamını sunmaktadır.

concept designs process2
Kavramsal Tasarım Değerlendirme

Sonlu elemanlar çözümlemelerinin en büyük faydalarından birisi de daha ön tasarım aşamasında iken farklı tasarım yaklaşımlarının veya kavramlarının değerlendirilmesine olanak tanımasıdır.

Tasarımların Çözümlenmesi

Tasarımdaki temas, malzeme doğrusalsızlığı gibi etkilerin anlaşılması, ürün geliştirme sürecinin hayati aşamalarından biridir.

 

 

Süreç Benzetimleri

Üretim sürecindeki %5’lik küçük bir iyileştirmenin dahi olumlu mali geri dönüşü çok büyük olmaktadır. Fakat bunu gerçekleştirebilmek için güçlü bir araca ve teknik desteğe ihtiyacınız vardır.

 

 

Hangi Abaqus çözücü sizin için gereklidir?

Sonlu elemanlar çözümlemeleri için Abaqus, SE yazılımlarına göre daha yüksek performanslı, güvenilir, kaliteli, daha gerçekçi SE modelleri oluşturmaya ve çözmeye imkan veren bir SE yazılımı olarak bilinir. Abaqus’ un dört ana çekirdek yazılımı vardır: Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, Abaqus/CFD ve Abaqus/CAE. Bazı müşterilerin ihtiyaç duyduğu çok özel birimler (modüller) haricinde yeni sürümler için geliştirilen bütün yenilikler standart bir özellik olarak kullanıcılarına sunulmaktadır, ayrıca bir ücretle satılan birimlere (modüllere) dönüştürülmemektedir.

4

Abaqus/Standard, Statik, Dinamik, Isı Transferi, Akustik ve bunların bağlaşımlı (çift-etkili) çözümlemeleri için geliştirilmiş, geniş ve gelişmiş eleman, malzeme ve temas modelleme kabiliyetine sahip güçlü ve güvenilir bir Kapalı (Implicit) sonlu elemanlar çözücüsüdür. Abaqus/Standard ayrıca plastik enjeksiyon kalıp çözümlemeleri için ilgili yazılımlarla sonuç alış verişi yapabilmektedir.

Abaqus/Explicit, zamana bağlı dinamik ve sanki-statik problemlerin modellenmesi ve çözümlenmesi için geliştirilmiş Açık (Explicit) bir SE çözücüsüdür. Düşürme testi benzetimleri, çarpışma (kaza) ve ürün benzetimleri gibi yüksek derecede doğrusalsızlığın bulunduğu devinim problemlerinin çözümü için uygundur. Mevcut yazılımlar arasındaki en kararlı ve güvenilir, tam ve yarı otomatik temas modelleme kabiliyetine sahiptir. Gelişmiş malzeme modellerine ve yüksek paralel işlem başarımına sahiptir.

5
6

Abaqus/CFD, ileri seviye Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) çözücüsüdür.  Abaqus/CAE ile entegre çalışmakta olup Ön/Son (Pre&Post) özellikleri Abaqus/CAE tarafından desteklenmektedir. Abaqus/CFD ile, doğrusal olmayan ısı-akış ve yapısal-akış problemleri gibi bir çok uygulamanın etkin ve gerçekçi bir biçimde benzetimi mümkündür.

Abaqus/CAE, Yukarıda bahsedilen Abaqus çözücüleri için tümden bir kullanıcı ara yüzü ortamı sağlar. Günümüz kullanıcı ve bilgisayar ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş bir sonlu elemanlar Ön/Son (Pre&Post) yazılımıdır. Diğer çağdaş CAD yazılımlarında olduğu gibi unsur tabanlı değiştirgeçli (parametrik) modelleme kabiliyetine sahiptir. Doğrudan ve dolaylı yollardan dışarıdan geometri okunabilmekte ve sadeleştirilebilmektedir (defeaturing). Abaqus çözüm sonuçlarının değerlendirilmesi veya son işlemi Abaqus/CAE ile yapılmaktadır. Çok büyük çözüm dosyaları (>3Gb), pahalı grafik kartlarını ihtiyaç duyulmadan çok hızlı bir şekilde okunabilmekte, model rahatlıkla döndürülebilmektedir.

7

Abaqus size mekanizmaların kinematik ve dinamik çözümlemelerini yapılabilme imkanı vermektedir!

Abaqus’ un sahip olduğu mafsal eleman kütüphanesi ve çözüm yöntemiyle, mekanizmaların kinematik ve dinamik analizlerini, hem kaskatı hem de esnek olarak modelleyip gerilme çözümlemeleri yapılabilmektedir. Bu özelliğin, Implicit ve Explicit sonlu elemanlar modelleri ile birlikte kullanılmasıyla, iş makinaları mekanizmalarının çalıştırılması ve mekanizmaların çalışması sırasında her bir uzuv üzerindeki gerilme dağılımının hesaplanması, araç dinamiğinin sanal modellemesi, dayanıklılık (durability) ve NVH analizlerinin tek bir yazılım ve tek bir model ile diğer yazılımlara göre çok daha gerçekçi ve doğru yapılabilmektedir.

Tek bir SE modeli Tek bir SE yazılımı!

Ayrıca bütün bu analizler, aynı yazılım, aynı grafik ara yüzü ve aynı model kullanılarak yapıldığından, mühendislerin farklı yazılımları öğrenmesine veya farklı yazılımlar için farklı mühendisler atanmasına, farklı yazılımlar arasında model ve sonuç aktarma problemleriyle karşılaşılmamasına, daha az proje zamanına ve daha az bilgisayara gerek duyulurken, düşük kullanım maliyeti sağlamaktadır.

Tek bir SE yazılımı içerisinden, aynı elemanları ve malzeme modellerini kullanarak kapalı (Implicit) ve açık (Explicit) yöntemle çözümleme yapmak mümkün olduğundan;

 • Doğrusal ve doğrusal olmayan (non-linear) mukavemet çözümlemeleri
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan (non-linear) dinamik çözümlemeleri
 • Doğal frekans çözümlemeleri
 • Doğrusal ve doğrusal olmayan burkulma (buckling) çözümlemeleri
 • İleri seviye dinamik cevap (dynamic response, frequency&transient response, random response, shock response) çözümlemeleri
 • Geostatik çözümlemeler
 • Isı transferi çözümlemeleri
 • Elektro-Mekanik
 • Isıl-Mekanik
 • Mekanizmaların benzetimleri ve uzuvlardaki gerilme değişimlerinin hesabı
 • Derin çekme ve geri yaylanma çözümlemeleri
 • Ürün şekillendirme ve haddeleme çözümlemeleri
 • SAPAT (Su Altı PATlama) ve Şok çözümlemeleri
 • Araç çarpışma ve devrilme benzetimleri

vb. çözümlemeler Abaqus ile yapılabilmektedir.

Gelecekte bütün SE çözümlemeleri doğrusalsız (non-linear) olacaktır !

Gerçek hayattaki mühendislik problemleri doğrusal değildir. Doğrusal olduğu kabul edilerek modellenip analiz edilir. Abaqus, gelecekteki bütün SE çözümlemeleri doğrusalsız (non-linear) olacaktır öngörüsüne göre geliştirilmektedir. Abaqus, hızlı ve kararlı doğrusal çözümleme yeteneğine sahip olsa da bunu büyük bir üstünlük olarak görmemektedir.

Abaqus büyük ölçekli bir Sonlu Elemanlar (SE) yazılımıdır!

Abaqus ile 9 haneli (milyar büyüklüğünde elaman ve düğüm noktası içeren) SE modellerini kararlı ve hızlı bir şekilde çözdürebilirsiniz.

Abaqus’ u benzersiz yapan bazı güçlü yetenekleri!

 • İleri malzeme modelleri
 • Geniş ve gelişmiş eleman kütüphanesi
 • Güçlü değişken temas çözümleme yeteneği
 • İç ve dış akustik yayınım
 • Conta modelleme yeteneği
 • Lastik malzeme hesaplamaları
 • SAPAT (Su Altı Patlama ) çözümleme kabiliyeti
 • Büyük ölçekli SE çözümlemeleri
 • Endüstrisi standardı güçlü ve güvenilir algoritmalar
 • Hızlı, kararlı, güvenilir doğrudan ve dolaylı çözücüler
 • Yüksek çoklu işlem başarımı (performansı)
 • Kapalı (Implicit) ve Açık (Explicit) çözümlemeler arasındaki sonuç
 • Uygulamaya dönük özelleştirilebilme
 • Mekanizmaların esnek kinematik ve dinamik analizleri
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği çözümleri
 • Unsur tabanlı parametrik modelleme
Tamamlayıcı Ürünler, SIMULIA firmasının diğer şirketler ile birlikte geliştirmiş oldukları ve Abaqus ürünleri ile entegre çalışan bir çok tamamlayıcı ürün mevcuttur.