Abaqus 2019

SIMULIA, Abaqus Sonlu Elemanlar Yazılımının son sürümü  Abaqus 2019’un çıktığını duyurdu. Ayrıntılı bilgi içi tıklayınız.

Abaqus tanıtım broşürü için tıklayınız